Wydziałowy Zespół ds. Przygotowywania Zajęć Dydaktycznych na kadencję 2020-2021 (od 16 czerwca 2020 do 28 lutego 2021 r.)

Dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS –  Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik,  prof. UMCS – Prodziekan, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki

Dr Aleksandra Boguszewska  – Katedra Biologii Molekularnej

Dr Dominika Kidaj – Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Dr Rafał Krawczyk – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Dr hab. Małgorzata Majewska – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Dr Mariusz Niedźwiedź  – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Dr Marzanna Paździoch-Czochra – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Dr Joanna Strubińska – Katedra Biologii Komórki

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Związki Zawodowe

Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS – Katedra Immunobiologii

Dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS – Katedra Wirusologii i Immunologii

Dr Anna Maria Wójcik – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Marceli Romańczuk – przedstawiciel Samorządu Studentów

Nikola Góral – przedstawiciel Studentów

Jacek Kozak – przedstawiciel Studentów

Mgr Piotr Dukowski - przedstawiciel Związków Zawodowych

Dr Jacek Pietrusiewicz - przedstawiciel Pracowników Technicznych

Mgr Agnieszka Wnuk - Kierownik administracyjny obiektu

Mgr inż Rafał Sosiński - informatyk