dr Aleksandra Żurek

dr Aleksandra Żurek - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 23.09.2015 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Wpływ alfa-ketoglutaranu na osteogenezę w modelach osteoblastów in vitro

Promotor

  • dr hab. Barbara Zdzisińska - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Promotor Pomocniczy

  •  dr Magdalena Mizerska-Kowalska - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Recenzenci

  • prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska - Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr hab. Jose Luis Valverde Piedra - Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016 r.