dr Kinga Lewtak

dr Kinga Lewtak - asystent w Katedrze Biologii Komórki UMCS

Data wszczęcia: 16.12.2015 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa aktywność ekstraktów otrzymanych z wybranych gatunków roślin

Promotor

dr hab. Marta Fiołka prof. UMCS - Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci:   

dr hab. Sebastian Gnat, prof. UP – Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG – Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, Uniwersytet Gdański

Data nadania stopnia doktora: 8.12.2021 r.