prof. dr hab. inż. Grzegorz Bartoszewski

Dr hab. Grzegorz Bartoszewski złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

20.09.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Bartoszewskiemu

25.10.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu dziesięciu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

4.12.2017 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Jan Szopa-Skórkowski - Uniwersytet Wrocławski

2. prof. Bogdan Wolko - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

3. prof. Anna Nadolska-Orczyk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN w Radziwkowie

4. prof. Maria Skłodowska - Uniwersytet Łódzki

5. prof. Artur Jarmołowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

28.02.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr. hab. Grzegorzowi Bartoszewskiemu

Załączniki