Rekrutacja 2020

Kwalifikacja kandydatów

na praktyki naukowe

w University of Idaho

w ramach programu „Young Visiting Scholars Internship

 odbędzie się

w dniu 3 lutego 2020 (poniedziałek) o godz. 1400

w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii  (pok. 61B), ul. Akademicka 19


 

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

informuje, że prowadzona jest
R E K R U T A C J A NA PRAKTYKI NAUKOWE W USA w
:

Uczelnia

Liczba stypendiów

Termin

Warunki

 

University of Idaho,

Moscow, Idaho

www.uidaho.edu

2/3 miejsca

na praktykę dla studentów

obecnie  I i II roku studiów II stopnia na kierunkach:

Biologia

 specjalność: biochemia,

mikrobiologia, bioanalityka.

Biotechnologia

3 mies.

w okresie:

VI-IX 2020

 Praktykanci otrzymają wynagrodzenie za pracę        w czasie praktyk w wys. $ 12 / godz. brutto

 Odpłatne:

 • zakwaterowanie w studio apartment (ok. $ 520/mies.); nowocześnie wyposażony, możliwość przygotowywanie posiłków)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • wyżywienie (we własnym zakresie             ok. $ 100/mies.)

 Dodatkowe koszty kandydata:

 • wiza amerykańska (J-1)
 • koszty podróży do Moscow/Pullman lub Spokane
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej


WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

Prosimy o składanie pakietu aplikacyjnego (w j. polskim) zawierającego następujące dokumenty:

 1. CV i podanie uzasadniające starania kandydata o odbycie praktyki na University of Idaho (wraz z: adresem domowym, numerem telefonu, adresem e-mail);
 1. zaświadczenie z Dziekanatu o dobrych wynikach w nauce przez cały okres studiów     (średnia ocen min. 4.0);
 2. zaświadczenie o znajomości j. angielskiego na poziomie zaawansowanym                                (np: TOEFL - 525 pkt. (195 pkt. komputer.), ewentualnie FCE: "B" lub zaświadczenie typu TELC z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS);
 3. oświadczenie od 2 samodzielnych pracowników naukowych gotowych wystawić listy polecające dla kandydata.

Dodatkowych informacji może udzielić p. dr hab. Magdalena Staszczak prof. UMCS,

Katedra Biochemii i Biotechnologii, p. 326B.

Podania adresowane do Komisji Kwalifikacyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,           do dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek).

 

O dokładnym terminie i miejscu kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni w najbliższym czasie (przewidywana jest w ostatnim tygodniu stycznia 2020 r.).                                                                      O ostatecznej liczbie miejsc stypendialnych zdecyduje University of Idaho.


Po zakwalifikowaniu, osoby skierowane przez Komisję Kwalifikacyjną na studia w USA będą musiały opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej (przebieg studiów, dyplom, świadectwo zdrowia),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni amerykańskiej:

 • wizę amerykańską (J-1), bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni amerykańskiej, ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA