Seminaria licencjackie

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii  - wyniki zapisów

W załączniku znajdują się listy studentów przydzielonych do poszczególnych Katedr w celu odbycia w semestrze letnim roku akad. 2023/2024 seminarium dyplomowego i wykonania pracy licencjackiej

Ewentualne podania o zmianę Katedry proszę składać w Dziekanacie. Podania będą rozpatrywane na początku września 2023 r.