Seminaria licencjackie

Wyniki zapisów na seminaria licencjackie

Listy studentów II roku I stopnia biologii i biotechnologii przydzielonych do poszczególnych katedr na seminaria licencjackie na rok akademicki 2020/2021 są zamieszczone w załącznikach poniżej (plik: Lista_licencjaci_katedry_2020-21_nr albumu).

Ewentualne podania o zmianę przydziału (w uzasadnionych przypadkach) będą rozpatrywane w drugiej połowie września br.

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii 

Zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej Karty zapisu na seminarium licencjackie na adres email wskazany w karcie w dniach 1-19 czerwca 2020 r.