Seminaria licencjackie

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii 

Zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2021/2021 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej ankiety WYBÓR KATEDRY- licencjat do dnia 20 czerwca 2021 r.