Seminaria licencjackie

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii 

Zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2022/2023 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej ankiety WYBÓR KATEDRY - licencjat do dnia 15 czerwca 2022 r.