Seminaria licencjackie

Studenci II roku I stopnia biologii i biotechnologii 

Wyniki przydziału studentów na seminaria licencjackie na rok akademicki 2021/2022 są zamieszczone w pliku „Licencjat 2021-22_wyniki zapisów”.

Ewentualne odwołania będą rozpatrywane w ostatnim tygodniu września.

Zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2021/2022 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej ankiety WYBÓR KATEDRY- licencjat do dnia 20 czerwca 2021 r.

Załączniki