Biblioteka

Adres i kontakt
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
telefon: 81 537 59 14
e-mail: biblioteka.WBiB@umcs.pl

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 15.00
WTOREK 8.00 - 17.00
ŚRODA 8.00 - 17.00
CZWARTEK 8.00 - 17.00
PIĄTEK 8.00 - 14.30

Kierownik
mgr Dariusz Chojna - kustosz

Pracownicy
mgr Wanda Buchalczyk - st. bibliotekarz
mgr Iwona Wydra - kustosz

 

           

Biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i dostępem do bibliotecznych baz danych.


Katalogi: Katalog BG UMCS


Rys historyczny

Biblioteka  Nauk Biologicznych została powołana 1 kwietnia 2005 roku. Powstała w wyniku połączenia istniejących od początków lat 70. Bibliotek Instytutów: Biologii (1973 rok) oraz Mikrobiologii i Biotechnologii (1970 rok). Księgozbiór obejmujący wszystkie dziedziny biologii liczy ponad 38.000 vol. druków zwartych oraz 17 952 vol. czasopism polskich i zagranicznych.


Realizowane zadania

  • gromadzenie księgozbioru ze wszystkich dziedzin biologii, według potrzeb pracowników i studentów Wydziału BiB;
  • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów;
  • udostępnianie księgozbioru;
  • udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i naukowej;
  • prowadzenie szkoleń dla studentów Wydziału BiB z obsługi baz on-line, gromadzących dane ze wszystkich dziedzin biologii.