Adiunkt - Katedra Biologii Molekularnej

WYNIK KONKURSU

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
 w Katedrze Biologii Molekularnej
Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

  

Na posiedzeniu w dniu 21. 05. 2021 roku Komisja Konkursowa w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS rozstrzygnęła konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczy w Katedrze Biologii Molekularnej).

Na stanowisko adiunkta Komisja nie rekomendowała żadnego kandydata.

   

Dr Dawid Krokowski

Kierownik Projektu Sonata Bis