Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/22 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 8 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres email: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl podając swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu oraz numer telefonu.

Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 będą składane wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF. W przygotowaniu zgłoszonych wcześniej (na wskazany powyżej adres email) wniosków uczestniczy wyznaczony przez Rektora koordynator, odpowiedzialny za zakładanie konta dla studenta w systemie ZSUN/OSF, koordynowanie przygotowania wniosku i jego przesłanie do Ministerstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów – Panią Justyną Nowaczyńską (tel. 81 533 86 27; email: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl) lub Panią Emilią Siudą (tel. 81 537 57 87, tel. kom. 797 136 425).