Rozwój naukowy kadry w roku 2008

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Wojciech Borucki – adiunkt w Katedrze Botaniki SGGW w Warszawie

Temat rozprawy:

"Strukturalne i metaboliczne adaptacje brodawek korzeniowych grochu do funkcjonowania w warunkach stresu abiotycznego"

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Grzegorz Jackowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Pietr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Renata Śnieżko – Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 12 marca 2008 roku.

 

dr Małgorzata Cytryńska – adiunkt w Zakładzie Immunologii Bezkręgowcó Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Kinaza zależna od cAMP – udział w procesach odpornościowych Galleria mellonella oraz regulacja aktywności enzymu u drożdży i owadów"

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bronisław Cymborowski – Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Nikodem Grankowski – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
  • dr hab. Michał Obuchowski, prof. nadzw. – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Barbara Płytycz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 11 czerwca 2008 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

mgr Michał Kalita – asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów janowca balwierskiego Genista tinctoria L."

Promotor:

prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. nadzw. – SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 marca 2008 roku.

 

mgr Małgorzata Marczak – asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Lokalizacja i funkcja białek PssN i PssO w systemie transportu egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii L."

Promotor:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn–Krynicka – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 14 maja 2008 roku.

 

mgr Katarzyna Wejksza – asystent w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Nowe aspekty aktywności biologicznej kwasu kynureninowego"

Promotor:

dr hab. Wojciech Rzeski – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Jolanta Rzymowska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Teresa Jakubowicz – Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 czerwca 2008 roku.

 

mgr Agnieszka Olko – asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Mechanizmy adaptacji Armeria maritima subsp. halleri do wzrostu na hałdach galmanowych"

Promotor:

prof. dr hab. Anna Tukiendorf – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Szymańska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Halina Dziubińska, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 czerwca 2008 roku.

 

mgr Agnieszka Charzewska– asystent w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Dobowe i infradialne modulacje rytmu cirkumnutacji u Helianthus annuus L."

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki – Instytut Fizyki UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 18 czerwca 2008 roku.

 

mgr Bożena Mierzwa– specjalista w Pracowni Metodyki Nauczania Biologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Robinia pseudacacia [L.] (grochodrzew)"

Promotor:

prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Aleksandra Sawicka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 czerwca 2008 roku.

 

mgr Monka Kozłowska– asystent w Zakładzie Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Rytmika pojawów sezonowych grzybów porażających rośliny naczyniowe w grądzie (Tilio–Carpinetum)"

Promotor:

dr hab. Wiesław Mułenko, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Dynowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 26 czerwca 2008 roku.

 

mgr Magdalena Wach – studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Lipopolisacharydy Bradyrhizobium spp. ich struktura i właściwości biologiczne"

Promotor:

dr hab. Adam Choma – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Antoni Różalski – Uniwersytet Łódzki

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 października 2008 roku.

 

mgr Marcin Polak – asystent w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Ekologia bąka Botaurus stellaris L., 1758 na stawach rybnych Lubelszczyzny w okresie lęgowym"

Promotor:

dr hab. Włodzimierz Meissner – Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Osiejuk – UAM w Poznaniu

dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 listopada 2008 roku.

 

mgr Dorota Nieoczym – asystent w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Wpływ sildenafilu na aktywność drgawkową w zwierzęcych modelach drgawek eksperymentalnych oraz jego interakcje z wybranymi lekami przeciwpadaczkowymi"

Promotor:

dr hab. Piotr Wlaź, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Czuczwar – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Władysław Lasoń – Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 listopada 2008 roku.