dr Dariusz Kluczyk

dr Dariusz Kluczyk - absolwent Studiów Doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 18.01.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Analiza spektroskopowa organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli oraz efektów ich działania w badaniach in vivo w modelu hipoksji normo barycznej u szczurów.

Promotor

  • prof. dr hab. Mariusz Gagoś - Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie

 

Promotor pomocniczy

  •  dr Arkadiusz Matwijczuk - Zakład Fizyki Stosowanej Katedra Fizyki UP w Lublinie

Recenzenci

 

  • prof. dr hab. Janina Gabrielska - Katedra Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • dr hab. Rafał Luchowski prof. nadzw. - Zakład Biofizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 20.12.2017 r.