Stypendysta OPUS NCN

WYNIK KONKURSU

W dniu 14.09.2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS19 nr. UMO-2020/37/B/NZ7/00763 pt. "Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans".

Na stanowisko wybrana została Pani mgr Sylwia Mieszawska.

Marta Fiołka
Kierownik Projektu