dr Maciej Filipiuk

dr Maciej Filipiuk - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 27.09.2016 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Biologia okresu lęgowego bączka Ixobrychus minutus (L. 1766) na stawach rybnych Lubelszczyzny

Promotor

dr hab. Janusz Kloskowski - Instytut Zoologii UP w Poznaniu

 

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. UPH - Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Aleksander Winiecki - Zakład Biologii i Ekologii Ptaków; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Data nadania stopnia doktora: 23.01.2019 r.