Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Kierownik

dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS

telefon: 81 537 59 68
e-mail: andrzej.mazur@mail.umcs.pl 

Charakterystyka jednostki

Wydziałowa Pracownia Komputerowa wyposażona jest w 16 stanowisk komputerowych dla studentów oraz 1 dla prowadzącego zajęcia. Komputery pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 oraz Linux Mint. Obraz wyświetlany jest na 22-calowych, panoramicznych ekranach LCD. Podstawowe oprogramowanie stanowi Microsoft Office, Statistica, programy specjalistyczne i inne. Pracownia wyposażona jest również w projektor multimedialny i drukarkę.

W Pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków biologia i biotechnologia. Zajęcia obejmują naukę posługiwania się systemami operacyjnymi Windows i Linux, korzystania z edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, korzystania z zasobów Internetu oraz stosowania specjalistycznych programów (np. do analizy sekwencji białek i DNA).

Wszystkie komputery Pracowni Komputerowej połączone są z Internetem poprzez sieć akademicką.

Pracownicy

mgr inż. Rafał Sosiński

telefon: 81 537 59 86
e-mail: rafal.sosinski@mail.umcs.pl
pokój: 53 B