dr Jakub Kordaczuk

dr Jakub Kordaczuk - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 7.07.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Interakcja Galleria mellonella z bakterią entomopatogenną Pseudomonas entomophila. Związki bioaktywne w hemolimfie zakażonych owadów

Promotor

dr hab. Iwona Wojda prof. UMCS - Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci

dr hab. Elżbieta Czarniewska prof. UAM z Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat prof. UWM z Katedry Biochemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Radosław Stachowiak Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Data nadania stopnia doktora: 21.06.2023 r.