Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS
telefon: 81 537 59 46
pokój 280B
e-mail: joanna.czarnecka@mail.umcs.pl

Godziny dyżurów:

Wtorek: 9:00-11:00
Środa: 10:00-11:00

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
telefon: 81 537 50 64
pokój 57B
e-mail: malgorzata.wojcik@mail.umcs.pl

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 12:00-13:00
Piątek: 14:00-15:00