dr Agata Leszczuk

dr Agata Leszczuk - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Data wszczęcia: 25.06.2015 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Immunolokalizacja białek arabinogalaktanowych w zalążkach truskawki Fragaria x ananassa Duch. odmiany 'Mount Everest'

Promotor

  • dr hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz - Zakład Biologii Komórki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Mirosława Chwil - Katedra Botaniki; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016 r.