Studenci i absolwenci o nas

Dr Katarzyna H. Kucharzyk

Research Leader

Battelle Memorial Institute, USA

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia, specjalność biochemia (rok ukończenia studiów 2007)

Dr Katarzyna H. Kucharzyk jest wysokiej rangi liderem technicznym w największym instytucie naukowym w USA. Wyznacza strategiczne plany naukowe realizowane przez ponad 40 doktorantów w obszarze biochemii i biologii molekularnej. Jej badania służą bioprodukcji materiałów o krytycznej wartości dla bezpieczeństwa narodowego USA. 

„Edukacja na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS pozwoliła mi na rozpoczęcie studiów doktoranckich za granicą i ułatwiła wybranie specjalizacji. Zawsze miło wspominam naszą grupę, z którą podczas dwóch ostatnich lat studiów pracowałam razem nad projektami magisterskimi pod opieką prof. dr. hab. Jerzego Rogalskiego i dr. Grzegorza Janusza. Otrzymaliśmy nie tylko wspaniałe doświadczenie w pracy laboratoryjnej, ale także holistyczną edukację, poczynając od genetyki do biochemii i biologii molekularnej. Nabyte umiejętności i wiedza służą mi każdego dnia w mojej pracy naukowej.”

Dawid Świstak

Student I roku, kierunek biologia, studia II stopnia, specjalność bioanalityka

„Studia to wyjątkowy czas! Myślałem, że studia to nudne wykłady.... może i tak, ale nie na naszym Wydziale, gdzie mamy wiele świetnych inicjatyw, wydarzeń i w dobrym gronie młodych ludzi spędzamy czas. Mam okazję pracować samodzielnie w dobrze wyposażonych laboratoriach, gdzie doświadczenia i badania wykonuję samodzielnie. To tutaj realizuje się w organizacjach studenckich (Samorząd, Koło Naukowe), gdzie mogę odkrywać nowe zainteresowania i pogłębiać obecne. Oczywiście, jak wszędzie, mamy czas sesji i egzaminów, ale o tym pogadamy jak już będziecie studiować z nami. Studiowanie Biologii miało być tylko chwilą przeczekania do czasu poprawy matury, a przerodziło się w emocjonującą przygodę, która trwa już długi czas.”

Mgr Krzysztof Jaszek

Dyrektor Operacyjny i Handlowy Alpha Diagnostics Sp. z o.o., Polska

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia, specjalność biochemia (rok ukończenia studiów 1995)

„Uzyskane wykształcenie dało mi możliwość rozpoczęcia pracy w pokrewnej branży IVD (In Vitro Diagnostic). Dzięki solidnym podstawom wiedzy uzyskanej na studiach, mogłem doskonalić swoje umiejętności i stopniowo budować karierę zawodową w firmach prywatnych z branży diagnostyki laboratoryjnej.
W czasie mojego 28-letniego doświadczenia zawodowego miałem możliwość pracy z innymi absolwentami tej specjalności, z niektórymi pracuję obecnie. Taką współpracę z punktu widzenia pracodawcy zawsze sobie szczególnie ceniłem i cenię ze względu na ich wszechstronne kompetencje zawodowe.

Z mojego doświadczenia wynika, że rynek pracy zawsze dobrze oceniał i ocenia kandydatów z wykształceniem uzyskanym na obecnym Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, i te studia szczególnie polecam.” 

Bartosz Kucharski

Student I roku studiów II°, kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia I°, specjalność medyczna (rok ukończenia studiów I° 2022)

“Gdybym miał określić swój kierunek inaczej niż jego oryginalną nazwą nazwałbym go ciekawym wyzwaniem. Dlaczego? Biologia medyczna to bardzo ciekawy i atrakcyjny kierunek studiów na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Zawiera w swoim programie wiele zajęć praktycznych z podstawowych filarów biologii, uczących dobrej praktyki laboratoryjnej, którą z pewnością można wykorzystać w przyszłej pracy badawczej tudzież naukowej. Przedmioty specjalizacyjne ułatwiają zrozumieć specyfikę i potrzebę połączenia biologii z światem medycyny i jej trendami w celu zacieśniania więzów i współpracy służb medycznych z biologami. W moim przypadku kierunek ten ułatwił mi poznanie tematów, które od zawsze mnie interesowały, a doskonałe zaplecze laboratoryjne wydziału pozwoliło namacalnie wykorzystać wiedzę w dosłownej „praktyce” którą to właśnie odbywałem na uniwersytecie w jednej z katedr Wydziału Biologii i Biotechnologii. Obecnie studiując kolejny stopień i prowadząc własne badania mogę śmiało stwierdzić, że biologia medyczna stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne do pracy w laboratorium i nie tylko. Przychodząc tutaj możemy spotkać wielu nauczycieli akademickich, którzy poza byciem naukowcami są życzliwymi i pomocnymi mentorami, którzy z pewnością nie zostawią nikogo z nierozwiązanym problemem. Zatem czy warto studiować biologię medyczną na Wydziale Biologii i Biotechnologii? Odpowiedź wydaje się teraz już prosta … .” 

Dr Jarosław Grządziel

Specjalista aplikacyjny

Firma Analityk, Warszawa, Polska

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia, specjalność mikrobiologia (rok ukończenia studiów 2014)

“Studiowanie mikrobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS to nie tylko nauka o mikroorganizmach, ale także ogromna dawka doświadczenia, która pozwoliła mi poszerzyć horyzonty zawodowe i zrealizować swoje marzenia. 

Jako absolwent miałem możliwość wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii genetycznej, uczestnicząc w badaniach nad białkami odpowiedzialnymi za wiele ważnych procesów w ludzkim mózgu. Podczas realizacji pracy doktorskiej zajmowałem się różnorodnością mikroorganizmów glebowych stosując najnowsze metody badawcze, co pozwoliło mi na pogłębienie doświadczenia w tej dziedzinie. Obecnie, zdobytą wiedzę i kompetencje przekazuję dalej, szkoląc pracowników laboratoriów w całej Polsce w dziedzinie sekwencjonowania następnej generacji. Mając na uwadze to, że nauka to ciągły rozwój, nadal zdobywam nową wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach między innymi w Wielkiej Brytanii, Turcji, Niemczech czy we Włoszech. 

Studiowanie mikrobiologii to inwestycja w swoją przyszłość i możliwość nieustannego rozwoju w dziedzinie, przed którą stoi wiele wyzwań.” 

Kalli Shemat
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Studentka I roku, kierunek biologia, specjalność biologia medyczna (studia anglojęzyczne)

„When I found the medical biology program I immediately knew it was the best thing for me. I could never have imagined how welcoming the community here is and how much I would love and enjoy the classes. Every subject I take is important to my field and I truly believe this education will give me endless opportunities in my future career as well as priceless cultural experiences.”

Dr Tomasz Karasek

GDO Program Lead, Associate Director,

MSD, Polska

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia, specjalność biologia środowiskowa (rok ukończenia studiów 2010)

“Studia na wydziale Biologii UMCS zawsze będę wspominał jako znakomite doświadczenie, zarówno od strony naukowej, jak i towarzyskiej – spotkałem tam wielką grupę ludzi

z ogromną pasją do nauk przyrodniczych. Z całą pewnością specjalność biologia środowiskowa pozwoliła mi na pogłębienie wiedzy z tej części biologii, która była dla mnie zawsze najbardziej interesująca (hydrobiologia). Ponadto nawiązane jeszcze w trakcie studiów kontakty pozwoliły mi już w trakcie realizacji doktoratu na udział w licznych projektach naukowych oraz eksperckich . Dzięki tym doświadczeniom zrozumiałem, że ekspert w dziedzinie biologii środowiska to rola, która wielokrotnie oprócz satysfakcji może przynieść wymierne korzyści finansowe. Z całą pewnością studia na UMCS pozwoliły mi odnaleźć się również w obecnie podjętej ścieżce zawodowej, jaką jest rola managera w dziale zajmującym się analizą danych z badań klinicznych. Podstawy, jakie dało mi studiowanie biologii środowiskowej, do dziś stosuję z powodzeniem w życiu zawodowym. Dobrze wykorzystany czas na studiach to zdecydowanie klucz do sukcesu w życiu zawodowym, niezależnie od tego, czy będziemy podążać dalej ścieżką biologa środowiskowego, laboranta, analityka danych, czy też managera. Mogę tylko powiedzieć, że polecam Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, a szczególnie biologię środowiska.”

Mariia Yaroshenko 

Ukraina

Studentka I roku, kierunek biologia, specjalność biologia medyczna (studia anglojęzyczne)

„My name is Mari and I’m a 1st year student of medical biology at UMCS. I enjoy my time here, because every day I can improve myself and grow. About half of our study is practice, which prepares students for future work. Also in the University and Faculty itself there is really vibrant student life. I constantly have opportunities to participate in different cultural and just entertaining events.”

Mykyta Osadchyi

Ukraina

student III roku, kierunek biologia, specjalność biologia medyczna (studia anglojęzyczne)

„You see, I'm smiling here. But it's not because of the UMCS. I just love doing dorky pictures. Still, the uni also had its share of putting a smile on my face. There's such a broad course curriculum that you really don't have to worry about deciding what you want to pursue later on. You can try a bit of everything. UMCS really helped me develop my interests in Botany, Evolution, and Neuroscience. The grass I'm looking at in the picture really comes to life when you realize just how complex of an organism it is, and its place on the evolutionary tree, and how my brain processes all of this information. I later decided to switch to Science Writing as my career direction, and UMCS was a great training ground for that. I didn't have Science Writing as a course, but I had the freedom to try myself at everything and uncover what I'm truly passionate about.”

Jan Soja

Student I roku, kierunek biologia, specjalność biologia medyczna