Administracja Wydziału

Kierownik ds. Administracji Wydziału

mgr Konrad Koperwas

tel. 81 537 52 16
pokój 59B
godz. przyjęć: pn-pt 8-12


Obsługa działalności Wydziału

Asystent Dziekana

mgr Renata Kozłowska

tel. 81 537 59 11
pokój 65B
godz. przyjęć: pn.-pt. 8-12


Dziekanat

Aleksandra Brzozowska (kierunek Biologia)

Jolanta Golas (kierunek Biotechnologia)

tel. 81 537 52 14 / 52 15
pokój 57B
godz. przyjęć: pn.-czw. 10-14
e-mail: biologia@umcs.pl


Specjalista ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

mgr Iwona Stańko

tel. 81 537 59 11
pokój 65B


Obsługa działalności Instytutu (Sekretariat Instytutu)

Asystent Dyrektora

dr Bożena Mierzwa

tel. 81 537 59 01, pok. 44A
godz. przyjęć: pn-pt. 8-12
e-mail: inb@umcs.lublin.pl


Specjalista ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji

dr Robert Zubel

tel. 81 537 50 21
pokój 32B


Specjalista ds. promocji i informacji

mgr Iwona Nogieć

tel. 81 537 50 75
pokój 140B


Dział Finansów i Zamówień Publicznych

inż. Elżbieta Ścibior

mgr inż. Małgorzata Gęca

mgr Monika Łukasik

mgr Marzanna Kwietniewska

tel. 81 537 50 88 / 81 537 59 59
pokój 145B
godz. przyjęć: pn.-pt. 9-10, 13-14
e-mail: instytut.biologii@umcs.pl


Kierownik obiektu

mgr Agnieszka Wnuk

tel. 81 537 50 02, 519 321 143
pokój 38B

mgr Marzena Mazurek

tel. 81 537 50 34
pokój 244B