Administracja Wydziału

Kierownik ds. Administracji Wydziału

mgr Konrad Koperwas
telefon: 81 537 52 16
e-mail: konrad.koperwas@umcs.pl
pokój: 59B

Asystent Dziekana

mgr Renata Kozłowska
telefon: 81 537 59 11
e-mail: renata.kozlowska@umcs.pl
pokój: 247B
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8:00 - 12:00

Asystent Dyrektora

dr Bożena Mierzwa
telefon: 81 537 59 01
e-mail: bozenamierzwa@umcs.pl
pokój: 44A
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8:00 - 12:00

Stanowiska ds. finansów i zamówień publicznych

inż. Elżbieta Ścibior,
mgr inż. Małgorzata Gęca,
mgr Monika Łukasik,
mgr Marzanna Kwietniewska

telefon: 81 537 50 88 / 81 537 59 59
pokój: 145B
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 9:00 - 10:00, 13:00 - 14:00

Stanowiska ds. obsługi studentów

Jolanta Golas,
mgr Aleksandra Brzozowska

telefon: 81 537 52 14, 81 537 52 15
e-mail: biolbiot@umcs.pl
pokój: 57B
godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek: 10:00 - 14:00

Stanowisko ds. promocji i informacji

dr Dorota Samborska
telefon: 81 537 50 75
e-mail: dorota.samborwska@umcs.pl
pokój: 140B

Stanowisko ds. jakości kształcenia i obsługi procesu kształcenia

mgr Iwona Stańko
telefon: 81 537 59 11
e-mail: iwona.stanko@umcs.pl
pokój. 247B

Stanowisko ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji

dr Robert Zubel
telefon: 81 537 50 21
e-mail: robert.zubel@umcs.pl
pokój: 32B