Administracja Wydziału

Kierownik ds. Administracji Wydziału

mgr Konrad Koperwas

tel. 81 537 52 16
pokój 59B
godz. przyjęć: pn-pt 8-12


Obsługa działalności Wydziału

Asystent Dziekana

mgr Renata Kozłowska

tel. 81 537 59 11
pokój 65B
godz. przyjęć: pn.-pt. 8-12


 

Dziekanat

Aleksandra Brzozowska (kierunek Biologia)

tel. 81 537 52 15
pokój 57B

Jolanta Golas (kierunek Biotechnologia)

tel. 81 537 52 14
pokój 57B

godz. przyjęć: pn.-czw. 10-14
e-mail: biologia@mail.umcs.pl


Specjalista ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

mgr Iwona Stańko

tel. 81 537 59 11
pokój 65B
godz. przyjęć: pn.-pt. 8-12


Obsługa działalności Instytutu (Sekretariat Instytutu)

Asystent Dyrektora

dr Bożena Mierzwa

tel. 81 537 59 01
pokój 42Ba


godz. przyjęć: pn-pt. 8-12
e-mail: inb@mail.umcs.pl


Specjalista ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji

dr Robert Zubel

tel. 81 537 50 21
pokój 32B 


Samodzielny referent ds. promocji i informacji

mgr Agata Dzyr

tel. 81 537 50 14
pokój 157B


Dział Finansowy

inż. Elżbieta Ścibior

tel. 81 537 59 64
pokój 145B

mgr inż. Małgorzata Gęca

tel. 81 537 50 88
pokój 145B

mgr Monika Łukasik

tel. 81 537 57 75
pokój 145B

mgr Marzanna Kwietniewska

tel. 81 537 59 59
pokój 145B

godz. przyjęć: pn.-pt. 9-10, 13-14
e-mail: finansowy.biologia@mail.umcs.pl


P. o. Kierownika obiektu

mgr Karolina Łubek

tel. 81 537 50 02, 519 321 143
pokój 38B

mgr Marzena Mazurek

tel. 81 537 50 34
pokój 244B