dr Małgorzata Pac-Sosińska

dr Małgorzata Pac-Sosińska - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.09.2013 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Charakterystyka antygenów O, glukanów i egzopolisacharydów bakterii z rodzaju Ochrobactrum

Promotor

prof. dr hab. Adam Choma - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci

dr hab. Zbigniew Kaczyński prof. UG

dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz

Data nadania stopnia doktora: 26.06.2019 r.