dr Joanna Sumorek-Wiadro

dr Joanna Sumorek-Wiadro - asystent w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS

Data wszczęcia: 20.03.2019 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Potencjał terapeutyczny kumaryn w terapii skojarzonej z temozolomidem w eliminacji ludzkich komórek glejaka na drodze zaprogramowanej śmierci

Promotor

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil prof. UMCS - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Dorota Dworakowska z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. UM z Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 18.05.2022 r.