dr Barbara Gieroba

dr Barbara Gieroba - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.12.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Organizacja molekularna oraz aktywność przeciwnowotworowa ksantohumolu w odniesieniu do modelowych błon lipidowych i wybranych linii komórek nowotworowych

Promotor

prof. dr hab. Mariusz Gagoś  - Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Marta Arczewska - Zakład Biofizyki UP w Lublinie

 

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018 r.

Załączniki