dr Barbara Gieroba

dr Barbara Gieroba - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.12.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Organizacja molekularna oraz aktywność przeciwnowotworowa ksantohumolu w odniesieniu do modelowych błon lipidowych i wybranych linii komórek nowotworowych

Promotor

prof. dr hab. Mariusz Gagoś  - Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Marta Arczewska - Zakład Biofizyki UP w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Zakład Biofizyki; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk - Zakład Chemii Nieorganicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018 r.

Załączniki