dr Monika Szajwaj

mgr inż. Monika Szajwaj - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 16.03.2016 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Oddziaływanie katalitycznej podjednostki rycyny na maszynerię translacyjną

Promotor

prof. dr hab. Marek Tchórzewski  - Zakład Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Leszek Wawiórka - Zakład Biologii Molekualrnej UMCS w Lublinie

 

Recenzenci

 

Prof. dr hab. Nikodem Grankowski, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Dr hab. Konrad Kubiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Data nadania stopnia doktora: 26.06.2019 r.