Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Koordynator: dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologiczne

Telefon:

81-537-50-65

81-537-59-87

E-mail: barbara.chudzik@mail.umcs.pl