Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik
Organizator: Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

Telefony:
81-537-50-65
81-537-50-99
81-537-59-13

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl