Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologiczne

Telefon:

81-537-50-65

81-537-59-87

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl