W zakładce „Kontakt”

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Telefon:

81-537-50-65

81-537-59-87

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl