Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik
Organizator: Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Telefon:
81-537-50-65
81-537-59-13
81-537-50-46
E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl