IV edycja - 2020 r.

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w IV edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

  1. udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii
    (14-15 marca 2020 r. sobota/niedziela)
     w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
  2. dla uczestników wykładów przeprowadzimy próbną maturę z biologii
    (22 marca 2020 r. niedziela) w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie.

Zgłoszenia do 01.03. 2020 r.

Liczba miejsc – 100 osób.

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19, Lublin

 

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-59-13, 81-537-50-75

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

 

Biologiczne Last Minute - edycja 2020, zostało odwołane z powodu pandemii COVID-19.