Sala Ekspozycyjna

Sala ekspozycyjna ma powietrznię 130 m2 . W gablotach zaprezentowano faunę bezkręgowców i kręgowców niższych. W witrynach stojących znajdują się okazy ptaków i ssaków. Eksponaty dużych ssaków  (m.in. żubr, niedźwiedź brunatny, rysie, wilk) oraz kolekcja gadów prezentowane są w wydzielonych częściach sali. Całość ekspozycji liczy ponad 2 tys. eksponatów reprezentujących prawie tysiąc gatunków. Spośród kręgowców najliczniejszy jest zbiór ptaków - ponad 300 okazów, w tym wiele rzadkich gatunków, np. sokół wędrowny, gadożer czy puchacz. Ssaki, ponad 150 okazów prezentują różne jednostki systematyczne, od dziobaka po przedstawicieli małp człekokształtnych. Większość eksponatów wystawowych zostało wykonanych przez pracowników Muzeum o wybitnych zdolnościach preparatorskich: Jerzego Gundłacha i Janusza Dynowskiego (kręgowce) oraz Franciszka Ostrowskiego (głównie bezkręgowce).