Katedra Biologii Molekularnej

Kierownik:

prof. dr hab. Marek Tchórzewski 

 

Pracownicy:

dr Kamil Deryło 

dr Przemysław Grela 

dr Barbara Michalec-Wawiórka    

dr Monika Szajwaj              

dr Leszek Wawiórka      

dr hab. Agata Starosta      

dr Olga Chrobak     

dr Dawid Krokowski       

dr Aleksandra Boguszewska