Rozwój naukowy kadry w roku 2011

Tytuł profesora nauk biologicznych:

prof. dr hab. Wiesław Włoch z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 roku.

 

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka z Zakładu Ekologii Instytutu Biologii UMCS uzyskała z dniem 1 czerwca 2011 roku mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Uchwała Nr XXII-28.16/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 25 maja 2011 roku.

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Bogdan Lorens z Zakładu Geobotaniki Instytutu Biologii i Biochemii UMCS uzyskał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-26.14/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 16 listopada 2011 roku.

 

dr hab. Marek Tchórzewski z Zakładu Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskał z dniem 1 kwietnia 2011 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-26.14/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 marca 2011 roku.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Barbara Zdzisińska – adiunkt w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

Udział komórek podścieliska szpiku kostnego w patogenezie szpiczaka mnogiego w badaniach in vitro

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka – Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wiesława Rudnicka – Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Czesław Cierniewski – Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. dr hab. Jerzy Moraczewski – Zakład Cytologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 26 stycznia 2011 roku.

 

dr Magdalena Staszczak – adiunkt w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

Szlak ubikwityna-proteasom i jego rola u grzybów ligninolitycznych

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Katedra Biochemii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Adam Dubin – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Sikora – Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 marca 2011 roku.

 

dr Iwona Wojda  – adiunkt w Zakładzie Immunologii Bezkręgowców Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

Przekazywanie sygnałów komórkowych w stresie osmotycznym u drożdży oraz w odpowiedzi immunologicznej owadów w warunkach szoku cieplnego

Recenzenci:

 • dr hab. Paweł Golik profesor UW – Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Grażyna Muszyńska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Barbara Płytycz – Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 16 marca 2011 roku.

 

dr Roman Paduch – adiunkt w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

Rola mikrośrodowiska nowotworu w rozwoju i przerzucie komórek raka jelita grubego w badaniach in vitro

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Bartnik - Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Józef Dulak - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Danuta Duś prof. nadzw. - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Maria Słomka - II Wydział Lekarski z Oddziałem Angielskojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 7 grudnia 2011 roku.

 

dr Grzegorz Lesiński – adiunkt na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Temat rozprawy:

Wpływ antropogenicznych przekształceń krajobrazu na zespoły nietoperzy w Polsce

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz – Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lech Stempniewicz – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

mgr Michał Więckowicz – absolwent studiów doktoranckich przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Temat rozprawy:

"Metagenomowa analiza mikroflory serów regionalnych na obecność genów kodujących listeriobójcze bakteriocyny klasy IIa "

Promotor:

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz - Politechnika Łódzka

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 24 lutego 2011 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

mgr inż. Monika Greguła-Kania – absolwentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Polimorfizm genu kalpastatyny (CAST) a wybrane parametry użytkowości mięsnej jagniąt"

Promotor:

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła – Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 19 stycznia 2011 roku.

 

mgr Barbara Michalec-Wawiórka – asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Formowanie się rybosomalnego centrum GTPazowego w procesie biogenezy podjednostki 60S"

Promotor:

dr hab. Marek Tchórzewski – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Kufel, prof. nadzw. - Uniwersytet Warszawski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

 

mgr Katarzyna Socała – asystent w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Wpływ sildenafilu na aktywność wybranych leków przeciwdepresyjnych w teście wymuszonego pływania u myszy"

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Wlaź – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Gabriel Nowak - Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

dr hab. Ewa Poleszak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

 

mgr Krzysztof Plewka – absolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Mechanizmy przeciwwłóknieniowej aktywności triterpenów i cynku w wątrobowych komórkach gwiaździstych aktywowanych etanolem"

Promotor:

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Jakubowicz - Instytut Biologii UMCS

prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

 

mgr Emilia Walczyk – absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) zbiorowisk kserotermicznych Gór Świętokrzyskich"

Promotor:

dr hab. Lech Lechowski – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jacek Łętowski prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 20 czerwca 2011 roku.

 

mgr Andrzej Kurenda – absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

„Zmiany potencjału elektrycznego i aktywności ruchowej pod wpływem wybranych neurotransmiterów i inhibitorów kanałów jonowych u Helianthus annuus i Phaseolus vulgaris”

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki - Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Waldemar Karcz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Instytut Fizyki UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 12 września 2011 roku.

 

mgr Magdalena Franczak – asystent w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

„Wzorce przestrzenno-czasowe populacji gatunków klonalnych w roślinności łąkowej: cechy historii życiowej a mikrostruktura siedliska”

Promotor:

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka - Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk prof. nadzw. - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

dr hab. Emilia Brzosko prof. nadzw. - Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

 

mgr Magdalena Mroczek-Zdyrska – asystent w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

„Reakcje roślin bobiku Vicia faba L. minor w warunkach stresu ołowiowego modyfikowanego selenem”

Promotor:

prof. dr hab. Renata Śnieżko – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Szymańska - Katedra Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Adam Woźny - Zakładu Botaniki Ogólnej UAM w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

 

mgr Katarzyna Rogowska – absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Temat rozprawy:

„Ocena wpływu różnych antybiotyków na cechy i jakość nasienia knura w warunkach in vitro”

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci:

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

prof. dr hab. Piotr Wlaź - Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.