dr hab. Anna Turska-Szewczuk

Dr Anna Turska-Szewczuk złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Anna Turska-Szewczuk wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

15.12.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.01.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

02.02.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Małgorzata Cytryńska prof. nadzw. – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Zofia Piotrowska-Seget – Uniwersytet Śląski w Katowicach
recenzent prof. Hanna Dahm – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
recenzent prof. Antoni Różalski – Uniwersytet Łódzki
członek komisji prof. Adam Kaznowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji prof. Janusz Szczodrak – UMCS w Lublinie

 

08.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.04.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Annie Turskiej-Szewczuk.