Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Kierownik:

prof. dr hab. Janusz Szczodrak

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Jan Fiedurek

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS

dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS

dr. hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS

dr. hab. Małgorzata Majewska

dr Ewa Ozimek

mgr Krzysztof Jędrzejewski

mgr Artur Nowak