dr Katarzyna Buczek

dr Katarzyna Buczek - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 24.10.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Aktywność związków porfirynowych wobec mikrosporydiów Nosema ceranae powodujących nosemozę pszczół miodnych

Promotor

dr hab. Mariusz Trytek prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS

Recenzenci:

dr hab. inż. Adam Roman prof. uczelni z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dr hab. Teresa Szczęsna prof. IO-PIB z Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Data nadania stopnia doktora: 8.12.2021 r.