ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCA
Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

V-CE PRZEWODNICZĄCA
Dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

SEKRETARZ
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS

Katedra Genetyki i Mikrobiologii,
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

CZŁONKOWIE
dr n. med. Elżbieta Puacz 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Konopacka 4, 03-428 Warszawa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Al. Kraśnickie 100, 20-718 Lublin

dr hab. Jolanta Kutkowska, prof. UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii,
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Henryk Krukowski
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

CZŁONKOWIE
dr hab. n. med. Barbara Rajtar 

Zakład Wirusologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

dr hab. Monika Jach 
Katedra Biologii Molekularnej
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin