ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCA
Prof. dr hab. Wanda Małek
Zakład Genetyki i Mikrobiologii
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

V-CE PRZEWODNICZĄCA
dr n. med. Barbara Rajtar

Zakład Wirusologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

SEKRETARZ
dr hab. Iwona Komaniecka

Zakład Genetyki i Mikrobiologii,
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

CZŁONKOWIE
dr hab. n. med. Alina Olender
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

dr hab. Henryk Krukowski
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA
dr n. med. Elżbieta Puacz
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Konopacka 4, 03-428 Warszawa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Al. Kraśnickie 100, 20-718 Lublin

CZŁONKOWIE
mgr Sylwia Ćwikła

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Al. Kraśnickie 100, 20-718 Lublin

dr Sebastian Gnat
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 12, 20-950 Lublin