dr Grzegorz Wagner

dr Grzegorz Wagner - absolwent Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Data wszczęcia: 24.06.2016 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Chrząszcze mycetofilne zasiedlające wybrane gatunki hub na terenie południowo-wschodniej Polski

Promotor

  • dr hab. Rafał Gosik - Zakład Zoologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • dr hab. Marek Bunalski - Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców; Uniwersytet Wrocławski

Data nadania stopnia doktora: 21.03.2018 r.

Załączniki