Studenckie Koło Naukowe Fitochemików

Studenckie Koło Naukowe Fitochemików powstałe przy Zakładzie Fizjologii Roślin w roku 2016 zrzesza studentów zainteresowanych fitochemią, czyli naukowym podejściem do ziół oraz ziołolecznictwa. Opiekunem naukowym naszego Koła jest dr hab. Sławomir Dresler.

Główne cele i zadania SKNF

  • pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania surowców roślinnych w kosmetyce oraz lecznictwie,
  • prowadzenie badań związanych z substancjami biologicznie czynnymi w roślinach,
  • stworzenie akademickiej platformy współpracy osób zainteresowanych fitochemią,
  • popularyzacja wiedzy z zakresu fitochemii,
  • promowanie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Członkowie SKNF regularnie biorą udział w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym cyklicznie organizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, takich jak: Noc Biologów oraz Drzwi Otwarte UMCS.