Przedmioty wybieralne - kier. biotechnologia

Informujemy, że na podstawie wyborów studentów, w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione dwa przedmioty z grupy przedmiotów społecznych/humanistycznych:

1. Filozofia przyrody

2. Jak zostać przedsiębiorcą?

 

Biotechnologia – I rok I stopnia, semestr letni 

Zapisy na przedmioty wybieralne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywają się poprzez system USOS. Zapisu na wybrane przedmioty należy dokonać do 10.12.2022 r.

Uwaga! Dany przedmiot z zakresu programu zajęć dla kierunku Biotechnologia zostanie uruchomiony, jeżeli zapisze się na niego min. 22 studentów. W ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych zostaną uruchomione dwa przedmioty, na które zapisze się największa liczba studentów.

Przed dokonaniem zapisu na wybrane przedmioty przedstawione w tabeli poniżej, należy zapoznać się z załączonym opisem przedmiotów do wyboru.