Przedmioty wybieralne - kier. biotechnologia

Biotechnologia – I rok I stopnia

W wyniku rejestracji na przedmioty wybieralne, w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zostaną uruchomione następujące zajęcia:

1. Praktikum z mikrobiologii

2. Fizjologia człowieka

3. Bioróżnorodność organizmów

4. Organizmy żywe w monitoringu środowiska

5. Histologia i anatomia funkcjonalna człowieka

Z grupy przedmiotów społecznych i humanistycznych zostaną uruchomione zajęcia z dwóch przedmiotów:

1. Jak zostać przedsiębiorcą?

2. Filozofia przyrody