Przedmioty wybieralne - kier. biotechnologia

Biotechnologia – II rok I stopnia, semestr zimowy i letni roku akademickiego 2022/2023

Informujemy,  że na podstawie wyborów studentów, w roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione następujące przedmioty wybieralne:

Semestr zimowy

- Genetyka człowieka

Semestr letni

- Biochemia tkanek i narządów zwierzęcych z elementami biochemii klinicznej

- Chemia kwasów nukleinowych

- Immunomodulacja – metody oceny in vitro

- Mikroorganizmy w cyklach biogeochemicznych

- Filozofia przyrody

 

Zapisy na przedmioty wybieralne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywają się przez system USOS. Zapisu na wybrane przedmioty należy dokonać w dniach 13-20 czerwca 2022 r.

Uwaga! Dany przedmiot z zakresu programu zajęć dla kierunku Biotechnologia zostanie uruchomiony, jeżeli zapisze się na niego min. 22 studentów. W ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych zostanie uruchomiony jeden przedmiot, na który zapisze się największa liczba studentów.

Przed dokonaniem zapisu na wybrane przedmioty przedstawione w tabeli poniżej, zapoznaj się z załączonym opisem przedmiotów do wyboru.