Przedmioty wybieralne - kier. biotechnologia

Biotechnologia – I rok I stopnia, semestr letni

Zapisy na przedmioty wybieralne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się przez system USOS. Zapisu na wybrane przedmioty należy dokonać w dniach 1- 8 grudnia 2021 r.

Uwaga! Dany przedmiot z zakresu programu zajęć dla kierunku Biotechnologia zostanie uruchomiony, jeżeli zapisze się na niego min. 22 studentów. W ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych zostaną uruchomione dwa przedmioty, na które zapisze się największa liczba studentów.

Przed dokonaniem zapisu na wybrane przedmioty przedstawione w tabeli poniżej, zapoznaj się z załączonym opisem przedmiotów do wyboru.