dr Wioletta Brankiewicz

dr Wioletta Brankiewicz - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.09.2013 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Wpływ reaktywnych form tlenu na indukcję sygnałów bioelektrycznych u wątrobowca Conocephalum conicum

Promotor

  • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz - Zakład Biofizyki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Maria Filek - Instytut Fizjologii Roślin PAN im. Franciszka Górskiego w Krakowie
  • prof. dr hab. Waldemar Karcz - Katedra Fizjologii Roślin; Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data nadania stopnia doktora: 15.02.2017 r.