dr Katarzyna Zamłyńska

dr Katarzyna Zamłyńska - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Data wszczęcia: 29.04.2015 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Charakterystyka struktury lipopolisacharydu Phyllobacterium trifolii. PETPO2T

Promotor

prof. dr hab. Adam Choma - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr hab. Iwona Komaniecka - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Kaczyński – Uniwersytet Gdański
dr hab. Wojciech Jachymek – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszwelda PAN we Wrocławiu

 

Data nadania stopnia doktora: 23.05.2018 r.

Załączniki