dr Łukasz Lis

dr Łukasz Lis - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.11.2011 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Owady wodne (Insecta) zrekultywowanego terenu po kopalni siarki Jeziórko

Promotor

dr hab. Lech Lechowski prof. nadzw.  - Zakład Zoologii UMCS w Lublinie

Recenzenci

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski – Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowichach

dr hab. Jacek Łętowski prof. nadzw. – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 18.11.2015 r.