Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron”

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron” powstało w 1988 roku i od tego czasu działa przy Katedrze Biochemii i Biotechnologii UMCS. Koło zrzesza przede wszystkim studentów Biotechnologii, ale jest otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych tą dziedziną. Celem Koła jest poznawanie procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle, a także najnowszych technik, metod badawczych z zakresu biochemii i biotechnologii oraz integracja środowiska akademickiego wokół tej tematyki.

W tym celu członkowie Koła: organizują otwarte seminaria prowadzone przez studentów lub zaproszonych gości; uczestniczą w międzywydziałowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych; prowadzą warsztaty dla młodzieży; organizują wyjazdy do przedsiębiorstw biotechnologicznych oraz placówek naukowych (takich jak Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach);  uczestniczą w projektach badawczych prowadzonych w pracowniach Wydziału Biologii i Biotechnologii.

W ramach Koła zrealizowano m.in. projekty badawcze dotyczące mikroorganizmów opornych na wysokie stężenie Pb, bakterii siarkowych; badanie profilu białek HSP w stresie oksydacyjnym; badanie metabolizmu grzyba Pleurotus w warunkach stresu oksydacyjnego; badanie wpływu płynu celomatycznego Dendrobaena veneta na komórki bakteryjne, grzybowe i nowotworowe; badanie wpływu preparatów pochodzenia grzybowego na stres wywołany metalami ciężkim u roślin.

Stale prowadzonym projektem cieszącym się szerokim zainteresowaniem jest „Nieprzemysłowa produkcja piwa”. Projekt ten ma na celu zapoznanie studentów z techniką warzenia piwa oraz integrację członków Koła. W ramach integracji i poszerzania kompetencji naukowych członkowie Koła wyjeżdżają również na seminaria z zaproszonymi gośćmi, które odbywają się na UMCS w Lublinie oraz w innych ośrodkach naukowych w formie zarówno stacjonarnej jak i zdalnej.

Członkowie Koła pomagają także przy organizacji cyklicznych wydarzeń promocyjnych  oraz popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Drzwi Otwarte UMCS oraz Lubelski Festiwal Nauki.

Główne cele działalności Studenckiego Koła Biotechnologów „Mikron” to:

 • pobudzanie pasji naukowych studentów,
 • rozwijanie zainteresowań oraz zgłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu biochemii i biotechnologii,
 • promowanie uczelni oraz dorobku naukowego studentów poprzez udział w różnych seminariach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych (prezentowanie wyników badań, przezwyciężanie tremy, prowadzenie dyskusji, przyjmowanie konstruktywnej krytyki), które są wykorzystywane np. na seminariach licencjackich i magisterskich,
 • coroczna organizacja seminarium o zasięgu ogólnopolskim,
 • umożliwienie prowadzenia badań wykraczających poza standardowy zakres programu studiów,
 • wykształcenie umiejętności prawidłowego planowania eksperymentów oraz opracowywania wyników badań w formie gotowej do publikacji,
 • integracja studentów różnych lat, przyjaźń i wzajemna pomoc (na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz między uczelniami).

Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne SKNB „Mikron”:

 • organizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Seminariów Studentów Biotechnologii,
 • współorganizacja Ogólnopolskich Warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia”,
 • współorganizowanie Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych – Tygiel,
 • aktywny udział w organizacji Drzwi Otwartych UMCS,
 • uczestnictwo członków Koła w Programie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w Szkole Podstawowej w Golicach,
 • zorganizowanie warsztatów biochemicznych dla uczniów Gimnazjum w Borzechowie,
 • udział w organizowanych corocznie Ogólnopolskich Akademickich Seminariach Studentów Biotechnologii i Międzynarodowych Konferencjach Studentów Biotechnologii w Krakowie,
 • organizacja Balu Biotechnologa. 

Zarząd Koła:
Przewodniczący: Adrian Jedlikowski
Wiceprzewodnicząca: Natalia Maciejczyk
Skarbnik: Aleksandra Król

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Biochemii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
mikron@mail.umcs.pl
Facebook
Instagram

Opiekun Koła:
dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/026/2013