PREZYDIUM:

PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Małgorzata Wrzesień

Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

V-CE PRZEWODNICZĄCA
dr hab. Małgorzata Wójcik

Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

SEKRETARZ
dr Robert Zubel

Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

SKARBNIK
dr Anna Rysiak

Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

dr hab. Joanna Czarnecka
Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

prof. dr hab. Łukasz Komsta
Katedra i Zakład Chemii Leków,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Collegium Anatomicum)
ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin

dr hab. inż. Agata Konarska
Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

dr inż. Aneta Sulborska-Różycka
Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

dr Grażyna Szymczak
Ogród Botaniczny UMCS
ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin