PREZYDIUM:

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Małgorzata Wójcik

Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

V-CE PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Piotr Sugier

Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

SEKRETARZ
dr Robert Zubel

Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

SKARBNIK
dr hab. inż. Agata Konarska – skarbnik

Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

dr hab. Joanna Czarnecka
Zakład Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

dr Agnieszka Hanaka
Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

dr inż. Aneta Sulborska
Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

dr Grażyna Szymczak
Ogród Botaniczny UMCS
ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin

dr Piotr Kulesza
Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu,
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin