Nasi Goście

Szacuje się, że w ciągu 75 lat funkcjonowania Muzeum, placówkę odwiedziło 100-150 tys. osób od wieku przedszkolnego po seniorów. Muzeum otwarte jest dla osób indywidualnych i  grup zorganizowanych w ramach wycieczek, lekcji tematycznych, jak również cyklicznych wydarzeń popularyzujących Wydział, Uniwersytet, naukę: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte, Noc Biologów, Lubelskie Dni Seniora, Dzień Ziemi. W  Muzeum zajęcia mają także studenci Wydziału Artystycznego UMCS oraz młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Goście o wizycie w Muzeum Zoologicznym: