Szkolenia on-line

Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów

Szkolenia obejmują wszystkie osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studnia na UMCS oraz osoby, które rozpoczynają studia drugiego stopnia ale nie odbyły tych szkoleń w ramach studiów I stopnia. Szkolenia są obowiązkowe i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. 

Zakres szkoleń:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
  • przysposobienie biblioteczne

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS Web) na platformie e-learningowej: https://kampus.umcs.pl/ , a następnie wejść w zakładkę Szkolenia ogólnouniwersyteckie>Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich. Zaliczenia zostaną wpisane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.