Przedmioty fakultatywne

Szanowni Państwo, studenci II stopnia biologii i biotechnologii

Na podstawie wyborów studentów, dokonanych w systemie USOSweb, w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 uruchomione zostaną dwa wykłady fakultatywne:

1. Wprowadzenie do immunoinformatyki - 30 godz. 2 ECTS

2. Wybrane zagadnienia fizjologii płci i behawioru seksualnego człowieka - 30 godz. 2 ECTS

Studenci, zapisani na inne wykłady proszeni są o zadeklarowanie (osobiście w Dziekanacie, telefonicznie, mailowo), na który z w/w wykładów będą uczęszczać.