Przedmioty fakultatywne

Informujemy,  że na podstawie wyborów studentów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione następujące wykłady fakultatywne:

1. Biotechnologia kosmetyków

2. Toksykologia i ocena bezpieczeństwa preparatów kosmetycznych

3. Choroby i rozwój metod terapeutycznych

4. Postrzeganie nauki przez pryzmat popkultury

Osoby, które wybrały inne przedmioty, zostaną dopisane do uruchomionych przedmiotów.

Szczegółowe informacje w Dziekanacie.

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne na semestr zimowy roku akademickiego 2022-2023 odbywają się przez system USOS do dnia 15 czerwca 2022 r.

Przed zapisem na przedmioty fakultatywne należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotów fakultatywnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii.