dr hab. Adam Waśko

Dr Adam Waśko złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Adam Waśko wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.11.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

10.12.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

12.01.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł  – UMCS w Lublinie
recenzent dr hab. Joanna Bereta prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent prof. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent prof. Teresa Urbanik-Sypniewska – UMCS w Lublinie
członek komisji prof. Piotr Walczak – Politechnika Łódzka
członek komisji dr hab. Monika Janczarek – UMCS w Lublinie

 

12.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

25.03.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr. Adamowi Waśko.