dr Rafał Czechowski

dr Rafał Czechowski - specjalista inżynieryjno-techniczny w Katedrze Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski) 

Data wszczęcia: 24.10.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Wpływ inwestycji i strategii rodzicielskich na sukces lęgowy szpaka Sturnus vulgaris

Promotor

dr hab. Ewa Węgrzyn prof. UR. - Katedra Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Promotor pomocniczy

dr hab. Konrad Leniowski prof. UR. - Katedra Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Recenzenci:

dr hab. Marta Borowiec prof. UW z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Andrzej Dyrcz em. prof. z Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Data nadania stopnia doktora: 16.11.2022 r.