Kształcenie nauczycielskie

Studenci I roku I stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na kształcenie nauczycielskie (wstępna deklaracja) odbywają się poprzez złożenie w Dziekanacie WBiB w terminie do 30 października br. podania  o wyrażenie zgody na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach Kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik 2 - Podanie_dziekan_kształcenie nauczycielskie 20-21).

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na kształcenie nauczycielskie na rok akademicki 2020/2021 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia w dniach 21, 22 września 2020 r.

Zapisy na kształcenie nauczycielskie odbywają się poprzez wypełnienie i dostarczenie podpisanych dwóch dokumentów (Załącznik 1 - Zgoda na zaliczenie przedmiotów merytorycznych_I rok II stopień; Załącznik 2 - Podanie_dziekan_kształcenie nauczycielskie 20-21_I rok II stopień) wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.

Więcej informacji na temat kształcenia nauczycielskiego na stronie Wydziału BiB w zakładce Kandydat/rekrutacja / Kształcenie nauczycielskie.