Kształcenie nauczycielskie

Studenci I roku I stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na kształcenie nauczycielskie (wstępna deklaracja) odbywają się poprzez złożenie w Dziekanacie WBiB w terminie do 30 października br. podania  o wyrażenie zgody na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach Kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik 2 - Podanie_dziekan_kształcenie nauczycielskie _I rok II stopień).

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na kształcenie nauczycielskie na rok akademicki 2023/2024 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia w dniach 20-21 września 2023 r.

Zapisy na kształcenie nauczycielskie odbywają się poprzez wypełnienie i dostarczenie podpisanych dwóch dokumentów (Załącznik 1 - Zgoda na zaliczenie przedmiotów merytorycznych_I rok II stopień; Załącznik 2 - Podanie_dziekan_kształcenie nauczycielskie I rok II stopień) wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.