dr Magdalena Podbielska

dr Magdalena Podbielska - asystent w w Katedrze Chemii Analitycznej w Pozawydziałowym Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Data wszczęcia: 28.02.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Wpływ komercyjnego preparatu biologicznego na degradację wybranych fungicydów

Promotor

dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR  - Katedra Chemii Analitycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Promotor pomocniczy

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR - Laboratorium Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Recenzenci

prof. dr hab. Barbara Adomas z Katedry Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Data nadania stopnia doktora: 04.03.2020 r.