Rozwój naukowy kadry w roku 2010

Tytuł profesora nauk biologicznych:

prof. dr hab. Wiesław Mułenko z Zakładu Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii UMCS – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

prof. dr hab. Wojciech Rzeski z Zakładu Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

prof. dr hab. Piotr Wlaź z Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii UMCS – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

prof. dr hab. Bernard Staniec z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii UMCS – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 roku.

  

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Lech Lechowski z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii UMCS uzyskał z dniem 1 lutego 2010 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-14.9/10 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 27 stycznia 2010 roku.

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Zakładu Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskała z dniem 1 lipca 2010 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-20.8/10Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 30 czerwca 2010 roku.

  

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

dr Krystyna Winiarczyk – adiunkt w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Badania embriologiczne bezpłodnych ekotypów Allium sativum L."

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Barbara Gabara – Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
  • prof. dr hab. Romana Izmaiłow – Instytut Botaniki UJ w Krakowie
  • dr hab. Dorota Kwiatkowska – Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • prof. dr hab. Adam Woźny – Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 6 stycznia 2010 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych:

mgr Adrianna Sławińska-Brych – asystent w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Przeciwnowotworowa aktywność statyn w hodowlach komórek in vitro"

Promotor:

prof. dr hab. Renata Śnieżko - Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Dmoszyńska - Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

doc. dr hab. Egbert Piasecki - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 17 marca 2010 roku.

 

mgr Mateusz Koselski – słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Charakterystyka zmian potencjału błonowego komórek gametofitu Physcomitrella patens"

Promotor:

dr hab. Halina Dziubińska, prof. nadzw. UMCS – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Waldemar Karcz – Katedra Fizjologii Roślin Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki – Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

 

mgr Magdalena Mizerska-Dudka – słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Immunologii Bezkręgowców Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella po zakażeniu entomopatogennym szczepem Pseudomonas aeruginosa"

Promotor:

prof. dr hab. Teresa Jakubowicz – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś – Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

mgr Edyta Buczyńska – asystent w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Chruściki (Trichoptera) Roztocza"

Promotor:

prof. dr hab. Witold Kowalik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

prof. dr hab. Anna Liana – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

mgr Rafał Krawczyk – asystent w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Analiza rozmieszczenia roślin naczyniowych w dolinie rzecznej na przykładzie dolnego Sanu"

Promotor:

dr hab. Marek Kucharczyk – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Barbara Tokarska–Guzik – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Krystyna Towpasz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

mgr Aneta Strachecka – słuchacz Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Proteazy i inhibitory proteaz na powierzchni ciała pszczoły miodnej (Apis mellifera) jako element odporności nieswoistej"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Żółtowska – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

mgr Joanna Pilipczuk – słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Weryfikacja pozycji systematycznej rodzajów Carpelimus LEACH, 1819 i ThinodromusKRAATZ, 1857, (Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae) na podstawie cech morfologicznych larw i badań molekularnych"

Promotor:

dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Bożena Łagowska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Mariusz Tarnawski, prof. nadzw. – Uniwersytet Wrocławski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 22 września 2010 roku.

 

mgr Marta Dec – asystent w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Konglutynina – ocena wybranych właściwości biochemicznych i biologicznych"

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Wernicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki – Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 22 września 2010 roku.

 

mgr Krzysztof Sobczyk – absolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Naturalne inhibitory proteaz asparaginowych z grzybów rozkładających drewno"

Promotor:

dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. nadzw.– Zakład Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Katedra Biochemii SGGW w Warszawie

dr hab. Jan Gutowicz, prof. nadzw. – Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

mgr Jolanta Polak – asystent w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Synteza substancji barwnych przez lakazę grzybową"

Promotor:

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Zakład Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 17 listopada 2010 roku.