dr Paulina Adamczyk

dr Paulina Adamczyk - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 27.02.2019 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Ocena właściwości prebiotycznych hydrolizatu (1→3)-α-D-glukanów wyizolowanych z owocników żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus

Promotor

dr hab. Adrian Wiater prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr hab. Marta Lemieszek z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci:

dr hab. inż. Wojciech Białas prof. uczelni z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Waldemar Gustaw z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 13.04.2022 r.