dr Olha Budnyk

dr Olha Budnyk - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

 

Data wszczęcia: 23.05.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Bank diaspor i jego rola w regeneracji łąk ramienicowych

Promotor

dr hab. Piotr Sugier prof. UMCS - Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

 

Recenzenci

Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data nadania stopnia doktora: 15.01.2020 r.